Duidelijkheid over wat er aan de hand is

Mijn onderzoek begint met het luisteren naar uw verhaal en beoordeling van de gewrichtsfuncties. Wat mij onderscheidt van andere behandelaars is mijn aandacht voor intra-articulaire bewegingen en de bewegingsketen.

Anamnese

Een goed onderzoek begint met het luisteren naar het verhaal van de klacht, de anamnese. Hoe de klacht is begonnen, en hoe de klacht zich verder gedraagt, geeft veel aanwijzingen over wat de oorzaak is. De eerste keer neem ik ook uw medische geschiedenis met u door en verzamel ik achtergrond informatie zoals werk en sport.

Gewrichtsfunctie

Bij het lichamelijk onderzoek hoort de beoordeling van de gewrichtsfunctie tot het standaard onderzoek van de meeste behandelaars. Dit geldt ook bij In Manu Medici. Ik kijk hoe een gewricht staat, wat een gewricht wel en niet kan, hoe ver het kan bewegen, of dit klachten veroorzaakt.

Daarnaast beoordeel ik ook de intra-articulaire functie, dat zijn de bewegingen binnen een gewricht: hoe de botstukken in het gewricht ten opzichte van elkaar draaien en glijden, en hoe soepel dat gaat.

Bewegingsketen

In mijn onderzoek neem ik de hele bewegingsketen mee. De storing van de functie in één gewricht heeft invloed op het gewricht er naast, en die weer op de volgende. Bij elkaar heten die opvolgende gewrichten de bewegingsketen.