Praktische info

Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister staat welke persoonsgegevens In Manu Medici verwerkt, waarom en hoe.

Personen Patiënten Opdrachtgevers Stakeholder- en lobbycontacten en geïnteresseerden
Persoonsgegevens Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer, medische gegevens. Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag verwerking Behandelovereenkomst Opdracht of contract. Mondelinge toestemming, afgifte persoonsgegevens via visitekaartje of persoonlijk bericht.
Verwerking Administratie, bevestiging, uitlevering. Administratie, bevestiging, uitlevering. Informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten.
Bewaartermijn Conform wettelijke voorschriften en richtlijnen van de medische beroepsgroep. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna zo lang als wettelijk voorgeschreven. Gedurende de periode dat men contact heeft.
Verwerking door wie Eigenaar In Manu Medici Eigenaar In Manu Medici Eigenaar In Manu Medici
Verwerking door derden n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verwerking buiten de EU n.v.t. n.v.t. n.v.t.
ICT-systemen Relatiebeheersysteem, Boekhoudsysteem. Relatiebeheersysteem, Boekhoudsysteem. Relatiebeheersysteem, Communicatiesysteem.
Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Usernaam en wachtwoord op alle sytemen, autorisatie procedure en back-up procedure. Usernaam en wachtwoord op alle sytemen, autorisatie procedure en back-up procedure. Usernaam en wachtwoord op alle sytemen, autorisatie procedure en back-up procedure.